Menu
0
   

Fôret de l'Ardenne condrusienne à HermalleOp de andere helling van de Maas beginnen de Ardennen van Condroz, een strookje land van 4 à 5 km met een uitgesproken Ardens karakter. Het volgt de vallei om even later Condroz terug voorbij te streven. De streek heeft uitgesneden beboste plateaus en een groot aantal kleine valleien waarvan de beekjes naar de Maas toestromen. De bodem bevat er schist en zandsteen. Overal wisselen grote vlaktes gras- en akkerland zich af.

Men voegt vaak dit afzonderlijk klein gebied langs de Maas bij Condroz. Dorpen zoals Ombret, Hermalle en Clermont leefden helemaal van het woud. Boven het dorp Ombret, op een plek bekend als de « communes », exploiteerde men bos en kreupelhout in regelmatige cycli van ontginnen, houtskoolformatie, verbrandingscultuur, begrazing en struikbeplanting. De grasachtige heide die men hier vindt is het gevolg van ingrijpende veranderingen in het ecosysteem, veroorzaakt door de intense bosontginning.