Menu
0
   

De grenzen die ontstaan uit de herordening van de feodale heerlijkheden, vormen ook in de 14de en 15de eeuw het kader waarin het politieke spel gespeeld wordt. Na de korte Bourgondische heerschappij maakt Luik zich los van het ‘Empire’ en gedraagt zich als onafhankelijke staat. Haspengouw functioneert als graanschuur voor de steden aan de Maas, zoals Luik en Huy. De Maas blijft belangrijk voor het goederenverkeer, ook al is ze maar enkele maanden per jaar bevaarbaar. Het Luikse grondgebied is neutraal, maar dat betekent niet dat de talrijke Europese legers het links laten liggen. De religieuze oorlogen en de gevechten om de opvolging van de Europese machthebbers ontzien het Luikse grondgebied geenszins en maken dat verschillende troepenmachten het gebied doorkruisen. Ze hebben niet bepaald allemaal de beleefdheid om een recht van doorgang te vragen. De rijke Haspengouw was ideaal geschikt voor wie zich opnieuw wilde voorzien van proviand. De meeste dorpen vielen dan ook ten prooi aan plunderingen en opeisingen. Voor sommige gevallen was de prins van Luik zelf verantwoordelijk. Onze regio ligt dichtbij Huy, een strategisch gelegen vesting aan de Maas. Hier hielden vele legers halt, soms wekenlang, in de Haspengouwse velden.