Menu
0
   

Tijdens het grootste gedeelte van de 18de eeuw zuchtten en steunden de boerengemeenschappen onder het gezag van hun heren of de kerk. Ze begonnen zich te verzetten tegen het betalen van hun tienden en de feodale rechten. Deze ontwikkelingen culmineerden in de Luikse revolutie, die in onze regio haar uitwerking niet miste. In Amay waren er opstanden tegen de kanunniken die de tienden inden. En graaf van den Steen, kasteelheer van Jehay, zocht zijn toevlucht bij de prins-bisschop, die in Trêves in ballingschap was.

Fête civique à la Paix-DieuIn 1792 vallen we voor het eerst onder de Franse heerschappij, door de overwinning van Dumouriez in Jemappe. Maar de Franse nederlaag in Neerwinden betekent een kort herstel van de oude heerschappij, totdat de Fransen in Fleurus op 7 juni 1794 opnieuw de overwinning behalen. Op 1 oktober 1795 wordt onze streek ingelijfd bij de Republiek en dus onder haar wetten gesteld.

De grootste maatschappelijke veranderingen treffen vooral de religieuze orden, waarvan de vele bezittingen worden geconfisqueerd en verkocht. Dit betekent het einde van het bestaan van de religieuze gemeenschappen van o.a. de kanunniken die vielen onder de collegiale kerk van Amay, net als van de geestelijken van Paix-Dieu en de kanunniken van Flône.

De adel wordt niet zo hard getroffen als in Frankrijk, omdat de 'Terreur'-periode ten tijde van de inlijving van onze streek al ten einde is. De oude orde wordt wel afgeschaft, maar de adel kan zijn kastelen en landerijen behouden. Samen met de burgerij, die steeds machtiger wordt, legt de adel de grondvesten van de industriële revolutie in de 19de eeuw.